Valikvastustega test

Vasta vähemalt 80% õigesti. Kui ei õnnestu, vaata veelkord videot ja proovi uuesti!
1. Väärtuspakkumise Lõuend on tööriist, mis võimaldab:
 • analüüsida ettevõtte tulusid ja kulusid;
 • analüüsida toote või teenuse väärtust kliendi seisukohalt;
 • analüüsida ettevõtte tegevuskeskkonda;
 • analüüsida kogu ettevõtte ärimudelit;
2. Märgi linnukesega väited, millega nõustud:
 • ettevõtte kogu ärimudeli mõistmiseks piisab Väärtuspakkumise Lõuendist;
 • Ärimudeli Lõuend (Business Model Canvas) on osa Väärtuspakkumise Lõuendist;
 • Väärtuspakkumise Lõuend on osa Ärimudeli Lõuendist;
 • Ärimudeli Lõuend ja Väärtuspakkumise Lõuend ei ole omavahel seotud;
3. Tavapäraselt alustatakse Väärtuspakkumise Lõuendi täitmist:
 • kliendi kasu ja võimalike kasu loojate kaardistamisest;
 • kliendi vajaduste kaardistamisest;
 • kliendi vaeva ja võimalike leevendajate kaardistamisest;
 • toodete ja teenuste kaardistamisest;
4. Märgi linnukesega küsimused, millele keskendutakse Väärtuspakkumise Lõuendi vasakul (pakkumist kirjeldaval) poolel:
 • kuidas saaksime vähendada kliendi vaevasid?
 • milliseid teenuseid ja tooteid pakume, mida klient väärtustab?
 • mille poolest oleme enda konkurentidest paremad?
 • kuidas saaksime suurendada kliendi rõõme?
5. Probleemi-lahenduse vastavus eksisteerib juhul kui:
 • meie poolt pakutavad teenused või tooted on väga täpselt kirjeldatud;
 • kui meie väärtuspakkumine vastab täpselt meie sihtgrupi profiilile;
 • kui meie pakutavad teenused või tooted vastavad turu vajadustele;
 • kui oleme hoolikalt kaardistanud klientide reaalsed probleemid ja vajadused;
6. Väärtuspakkumise Lõuend keskendub Ärimudeli Lõuendist peamiselt kahele osale: väärtuspakkumisele ja sihtgrupile:
 • õige;
 • vale;
7. Selles Väärtuspakkumise Lõuendi sektsioonis tuuakse välja asjad, mille ümber kogu väärtuspakkimine on ehitatud:
 • Kasu;
 • Vaev;
 • Kliendi Vajadused;
 • kõik nimetatud;
8. Need on olulised probleemid, mida sihtgrupp püüab lahendada:
 • Kliendi Vajadused;
 • Kasu;
 • Vaev;
 • kõik nimetatud;
9. Kõik negatiivsed emotsioonid, ootamatud kulud ja riskid, millega klient võib kokku puutuda, kirjeldatakse lahti selles Väärtuspakkumise Lõuendi sektsioonis:
 • Vaeva Leevendajad;
 • Kliendi Vajadused;
 • Vaev;
 • kõik nimetatud;
10. Selles väärtuspakkumise sekstioonis tuuakse välja, kuidas sinu tooted või teenused loovad sihtgrupile kasu:
 • Kasu;
 • Kasu Loojad;
 • Tooted & Teenused;
 • kõik nimetatud;